Drůbeží farma


Plemeno Hisex hnědý

Hisex hnědý je druh nosné kuřice, který produkuje velké množství vynikajících vajec. Přednostmi tohoto druhu jsou, mimo jiné, vysoká snáška, životaschopnost a robustnější tělesný rámec.

Druh je určen pro intenzivní i alternativní chovy. Vysoká kvalita vajec tohoto druhu je výsledkem mnoha let genetického výzkumu.

Příznivých genetických vlastností bylo dosaženo kvalitním krmením, dobrým ustájením a řádnou správou.

Výroba a třídění vajec

Výroba a třídění vajec na naší farmě je pod stálou veterinární kontrolou. Čerstvě snesená vejce jsou od chovných slepic tříděna v hygienickém prostředí ručně.

Vajíčka jsou pečlivě prohlížena a tříděna opticky i pomocí tzv. prosvícení. Prasklá vajíčka, u kterých je porušena i blána, se z prodeje spotřebitelům vyřazují a mohou se dále využít např. jako krmivo. Pokud je porušena jen skořápka a ne ve vysoké míře, tak tato vajíčka se dávají do proložek a odváží se ke zpracovatelům na další zpracování na vaječné produkty. Po roztřídění jsou jednotlivá vajíčka vážena a dle váhy tříděna do jednotlivých váhových kategorií.

Přeprava do obchodů, skladování v obchodech

Čerstvá vejce jsou přepravována z naší farmy automobilem s chladícím zařízením aby po dobu přepravy byla zachována předepsaná teplota pro skladování a přepravu, dle příslušných předpisů a nařízení.


Image
Image
Image

Hmotnostní skupiny vajec


Na naší farmě provádíme třídění vajec

Pouze třídírny schválené příslušným orgánem dané země (v ČR – Státní veterinární správou) smějí třídit a balit vejce. Třídírna musí mít přidělené registrační číslo chovu např. CZ 1234 (uvádí se na obalech výrobku).

Hmotnostní skupiny vajec

hmotnostní skupina vejce

váha v g

S - malá

do 53

M - střední

53 až 63

L - velká

63 až 73

XL – velmi velká

73 a více


Zásady pro uchování vajec

  • Skladujeme vejce čerstvá
  • Vejce uchováváme v chladu, důležitá je nejen teplota, ale i vlhkost
  • Vejce nikdy před skladováním neomýváme, čistíme je max. suchou cestou
  • Vejce, která omyjeme, ihned spotřebujeme, hrozí ucpání mikropórů a vejce nemůže dýchat, nastává riziko nasátí bakteriemi kontaminovanou vodou do vejce a jeho velmi rychlé kažení

Charakteristika vajec třídy A


  • Skořápka a blána; normální, čisté, nepoškozené
  • Vzduchová bublina; výška nepřesahující 6 mm, nepohyblivá
  • Bílek; průhledný, čirý, želatinové konzistence, bez cizích látek jakéhokoliv druhu
  • Žloutek; při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se výrazně nevzdaluje od středu vejce, bez cizích látek jakéhokoliv druhu
  • Zárodek; nepostřehnutelný vývoj
  • Pach; bez cizího pachu

Vejce třídy A se neomývají nebo jakýmkoliv jiným způsoben nečistí před tříděním ani po třídění, tato vejce se nekonzervují nebo nechladí v prostorách nebo objektech, kdy je teplota uměle udržována pod +5°C.

U vajec barva skořápky nemá vliv na jeho kvalitu. Barva skořápky, bílá nebo hnědá je dána chovným plemenem.

Minimální trvanlivost u vajec je 28 dnů od data snášky. Na obalech musí být tato minimální trvanlivost vždy uvedena.

Značení vajec


Povinné údaje na obalech:

Jméno nebo adresa podniku, který vejce balil nebo nechal zabalit

Rozlišovací číslo třídírny např.: „CZ 123“ – je přiděleno Státní veterinární správou a znamená schválení provozovny, která vejce třídí a balí

Třídu jakosti a hmotnostní skupinu

Počet balených vajec

Datum minimální trvanlivosti spolu s doporučením patřičného skladování vajec třídy A

Metoda chovu nosnic u třídy A

Vysvětlení významu kódu producenta

Povinné údaje na vejcích:

První číslice označuje metodu chovu nosnic:

„1“ – vejce nosnic ve volném výběhu
„2“ – vejce nosnic v halách (na podestýlce)
„3“ – vejce nosnice v klecích
„0“ – vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO)

Podle kódu producenta na vejci zjistíte původ vajec:

„CZ“ – Česká republika
„SK“ – Slovensko
„LT“ – Litva
„PL“ – Polsko
„DE“ – Německo
„NL“ – Nizozemí
„ES“ – Španělsko

Poslední čtyřčíslí:

Např. „1234“ - znamená registrační číslo hospodářství chovu