Historie statku


První písemná zmínka o našem statku v Libčicích nad Vltavou sahá do roku 1883, kdy bylo vydáno stavební povolení na stavbu stodoly a přilehlého chlévu. Potom přišla na řadu stavba dalšího hospodářského stavení. Na statku se hospodařilo do roku 1951.

Rodinnou tradici přerušily padesátá léta minulého století. Po roce devadesát zabavený majetek rodina restituovala a obnovila tak rodinnou farmu, která prosperuje dodnes.